Bavaria C65 SOLD

Bavaria C65

2018 - 63'10" (19.45m)


Bavaria R55 Fly SOLD

Bavaria R55 Fly

2019 - 58'0" (17.68m)


Bavaria Cruiser 37 SOLD

Bavaria Cruiser 37

2018 - 37'1" (11.31m)