Bavaria S33 HT SOLD

Bavaria S33 HT

2017 - 33'1" (10.09m)


Bavaria Cruiser 41 SOLD

Bavaria Cruiser 41

2017 - 40'6" (12.35m)


Bavaria Cruiser 46 Style SOLD

Bavaria Cruiser 46 Style

2017 - 46'10" (14.27m)


Bavaria Sport 360 Coupe SOLD

Bavaria Sport 360 Coupe

2016 - 35'5" (10.8m)


Bavaria S40 HT SOLD

Bavaria S40 HT

2017 - 43'7" (13.29m)


Bavaria Sport 330 HT SOLD

Bavaria Sport 330 HT

2016 - 33'0" (10.06m)