Bavaria 34 SOLD

Bavaria 34

1999 - 34'0" (10.36m)


Bavaria 30 Cruiser SOLD

Bavaria 30 Cruiser

2005 - 30'0" (9.14m)


Moody 31 SOLD

Moody 31

1984 - 31'0" (9.45m)


Sadler 34 SOLD

Sadler 34

1986 - 34'0" (10.36m)


Jouet 1080 SOLD

Jouet 1080

1984 - 36'0" (10.97m)


Bavaria Cruiser 45 SOLD

Bavaria Cruiser 45

2011 - 46'10" (14.27m)


Westerly Sealord SOLD

Westerly Sealord

1986 - 38'7" (11.77m)


Sea Ray Sundancer 240 SOLD

Sea Ray Sundancer 240

2000 - 25'11" (7.89m)


Sealine 328 SOLD

Sealine 328

1990 - 34'0" (10.36m)


Bavaria Cruiser 36 SOLD

Bavaria Cruiser 36

2011 - 37'1" (11.3m)


Page 1 2 3 4